~ Våra Tjänster ~

Vi kan hjälpa dig och din verksamhet med frågor gällande styrning av utemiljö. Ett särskilt fokus är dels på skötselkostnader och kalkylering men även mer praktiska delar som grässkötsel, ogräskontroll och biologisk mångfald i skötseln, bland annat bekämpning av invasiva växter.

Därutöver erbjuder vi kurser såväl via livesända webkurser som fysiska på plats hos er. Kontakta Anders Larsson anders@alagronom.se om ni önskar en kursdag på plats i er verksamhet.

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan erbjuda er!