~ Våra kurser ~

kommande kurser

Ekosystem och biologisk mångfald i skötsel av utemiljö

I denna kurs fokuseras på Ekosystemtjänster och biologisk mångfald ur ett driftsperspektiv för utemiljön. Kursen handlar alltså mindre om vad vi kan göra med nyanläggningar, utan mer vad vi kan åstadkomma genom förändringar i den dagliga driften i stor utsträckning inom befintliga ekonomiska ramar.

Invasiva växter

Hur skall jag som entreprenör, markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll och bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Jordhälsan i utemiljö­skötselns

Ny kurs med Agronom Anders Larsson. Denna unika livesända kurs är utformad för alla som är intresserade av utemiljön och långsiktigt hållbara jordar och planteringar. Om du är intresserad av att bättre förstå jordhälsa och dess påverkan på våra planteringar då är den här kursen perfekt för dig!

jord och växtnäring

I denna kurs går Agronom Anders Larsson igenom väsentliga frågeställningar kring jord och växtnäring. Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör.

Ogräs och ogräsbe­kämpning i offentlig miljö

Få grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste ogräs samt olika metoder att kontrollera/bekämpa dessa. Metoderna diskuteras utifrån effektivitet och intensitet samt olika ytors lämplighet för respektive metod.

Tillgänglighet vid skötsel av utemiljön

I samarbete med Christin Jönsson. Det är känt vad som krävs för att kunna ta sig fram säkert med hjälp av vita käppen, rollatorn och rullstolen, nå olika funktioner och upptäcka det som är viktigt. Hur kan jag enkelt få hela kedjan att fungera så att personer med funktionsnedsättning och äldre att använda våra utemiljöer?

Kundomdömen

”Jag är jättenöjd med denna kurs. Har fått mer kunskap om invasiva växter och vet hur jag ska agera i olika situationer när det gäller invasiva växter. Tack så mycket för en bra kurs! ”

AL Agronom

”Bra kurs och inspirerande… bra föreläsningar, tack! Stort tack för en jättebra kurs!”

AL Agronom

”Mycket bra kurs! Mycket information, funkade mycket bra som webbkurs. Många nya infallsvinklar.”

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan erbjuda er!