~ Jordhälsan i Utemiljöskötseln ~

Ny kurs med Agronom Anders Larsson. Denna unika livesända kurs är utformad för alla som är intresserade av utemiljön och långsiktigt hållbara jordar och planteringar. Om du är intresserad av att bättre förstå jordhälsa och dess påverkan på våra planteringar då är den här kursen perfekt för dig!

I den här kursen kommer du att få en djupare förståelse för jordhälsans betydelse och hur den påverkar utemiljöskötselns hållbarhet. Vi kommer att utforska grundläggande begrepp som markstruktur, näringsämnen och biologisk mångfald i jordens mikroliv samt hur det påverkar växternas välbefinnande. Kursen kommer också att behandla praktiska metoder som kompostering, täckodling och hållbar markhantering som kan användas för att förbättra jordhälsan.

Kursen är en fortsättning eller fördjupning av Anders Larssons populära kurs ”Jord och växtnäring”, men det är inte en förutsättning för deltagande att man genomgått ”jordkursen”. I denna nya kurs kommer fokus att ligga mer på jordhälsa och biologi.

Ämnen vi berör på kursen är grundläggande jordhälsa, dränering, markstruktur och vattenhushållning, markens biologiska liv, nedbrytningsprocesser av organiskt material och kompostering. En stor del kommer också att ägnas åt den enorma mångfald av mikrober som krävs för en god markhälsa och i förlängningen en hållbar växtbädd.  Kunskaperna från kursen kan användas till att skapa bättre och mer hållbara planteringar till gagn för
såväl ekonomi som hållbarhet inom utemiljöskötseln.

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Jordhälsa
AL Agronom