AL Agronom

Anders larsson
agronom

Anders Larsson har lång erfarenhet inom utemiljöbranschen och dess styrning. Både som skötselentreprenör men också som biträde till kommunala verksamheter. Anders har ett stort intresse för ekonomistyrning och i kombination med en gedigen erfarenhet även av praktiskt yrkesarbete. Inom sektorn kan Anders ofta vara en värdefull ”bro” mellan olika delar av större utemiljöverksamheter, i samband med olika projekt.

Strävan är hela tiden att förena teori och praktik, för det är först då som vi kommer framåt.

AL Agronom