~ Invasiva växter ~

Hur skall jag som entreprenör, markförvaltare inom kommunen, kyrkan eller bostadsföretaget hantera praktisk spridningskontroll och bekämpning av invasiva växter? Vilka regelverk gäller oss egentligen och hur skall vi i det dagliga arbetet få till en effektiv bekämpning?

Såväl inom kommunernas parkförvaltningar som i kyrkogårdsförvaltningen kan det redan idag vara svårt att få resurserna att räcka till, kunskap är därför nyckeln till att så effektivt som möjligt bekämpa invasiva växter. Invasiva växter utgör en potentiell jättebelastning på driftsbudgetarna och skulle på sikt kunna tränga undan annan skötsel om inte åtgärder sätts in i tid på ett kostnadseffektivt sätt.

När det gäller bekämpning av invasiva arter finns i grunden 3 metoder: Kemisk, termisk och mekanisk. Alla bekämpningsåtgärder ryms inom någon av dessa rubriker. För att bättre förstå och kunna prioritera krävs en förståelse för olika metoders verkningssätt. Denna kunskap kan sedan sättas samman med kunskapen om den växten man vill bekämpa. På detta sätt kan du i ett tidigt skede tänka ut och prioritera bekämpningsmetoder. Kunskapen är också nödvändig hos utföraren för att säkerställa att vi gör rätt.

När vi så varit ute och bekämpat exempelvis parkslide, hur hanterar vi då avfallet? Felaktigt hantering av avfallet kan förvärra situationen och spridningen inom våra fastigheter och till andra fastighetsägare. Hur kan vi hantera avfallet säkert men ändå till en rimlig kostnad?

Detta och en hel del annat kommer att behandlas av mig Agronom Anders Larsson. Jag har stor erfarenhet av praktisk bekämping av invasiva växter men har också god insyn i förvaltningsekonomiska frågor. Kursen kan även ges som uppdragsutbildning ute på ditt företag, förvaltning eller som digital uppdragsutbildning.

Frågeställningar som behandlas:

 • Vad är invasiva främmande arter IAS?
 • Vilka lagar / regler gällande IAS gäller?
 • Vilka arter har vi i Sverige som klassas som IAS?
 • Generellt om metoder att bekämpa ogräs;
 • Hur fungerar termisk, kemisk respektive mekaniska metoder, vilka för och nackdelar har de?
 • Genomgång kring några av växterna:
 • Hur känner vi igen dem?
 • Hur har de kommit hit?
 • Hur sprider de sig?
 • Vilka skadeverkningar medför de?
 • Internationella utblickar
 • Därutöver interaktiva frågor för att skapa utrymme för erfarenhetsutbyten mellan deltagarna.

Några kommentarer från utvärderingen av förra kurstillfället:

”Jättebra kurs både i format, fakta och presentation!”

Bra med möjlighet till webkurs för att slippa resa. ”Bra konkreta råd – mitt fokus var Parkslide vilket togs upp med olika synvinklar på bekämpning. Känner mig nu tryggare i vad jag ska kommunicera med entreprenör och kollegor. Bra att lista andra arter och påpeka kommande uppdaterad lista med arter. Tack för en bra kurs!”

Pris: 1650kr per person exkl. moms. Digitalt kursintyg och dokumentation ingår. Kursen ges både på plats och online.

För mer information och anmälan inkluderande namn, e-post och faktureringsdetaljer kontakta Ingrid Nilsson, Glivarp Garden AB, ingrid@alagronom.se eller Anders Larsson på 070-236 44 67 eller anders@alagronom.se

Avbokning senast 14 dagar före kursen. Senare avbokning måste betalas, en kollega kan dock ta över din plats!

AL Agronom | Invasiva växter

Parkslide är en invasiv växt
som uppmärksammas allt mer!

AL Agronom | Invasiva växter

Jätteloka som tillåts fröa skapar
problem i många år framöver

AL Agronom