Vi hjälper och utbildar dig

– Kring frågeställningar om jord och växtnäring

– Olika typer av ekosystemtjänster

– Spridningskontroll och bekämpning av invasiva växter

Anders Larsson

Agronom

Anders har mångårig erfarenhet av såväl jord som växtnäringsfrågor, men också som trädgårdsanläggare och skötselentreprenör.

Anders har även stor erfarenhet av praktisk bekämping av invasiva växter men har också god insyn i förvaltningsekonomiska frågor.

AL Agronom

Våra kurser

AL Agronom | Insektshotell

Ekosystem­tjänster

Biologisk mångfald i skötsel av utemiljö

AL Agronom | Invasiva växter

Invasia växter

Praktisk spridningskontroll och bekämpning av invasiva växter

AL Agronom | Jordhälsa

Jordhälsan i utemiljö­skötseln

Djupare förståelse för jordhälsans betydelse

AL Agronom | Jordgrop

Jord och växtnäring

Grundlig genomgång inom mark och växtnäringsfrågor

AL Agronom | Maskros

Ogräs och ogräsbe­kämpning

Våra vanligaste ogräs
samt olika metoder att kontrollera/bekämpa dessa

Tillgänglig­het vid skötsel av utemiljön

Alla mår bra av att vistas ute i säkra, inkluderande och tillgängliga utemiljöer

kommande kurser

Våra kuNDer

Kommuner

Kyrko­förvaltningar

Privatbostäder

Utemiljöer

Kundomdömen

”Jag är jättenöjd med denna kurs. Har fått mer kunskap om invasiva växter och vet hur jag ska agera i olika situationer när det gäller invasiva växter. Tack så mycket för en bra kurs! ”

AL Agronom

”Bra kurs och inspirerande… bra föreläsningar, tack! Stort tack för en jättebra kurs!”

AL Agronom

”Mycket bra kurs! Mycket information, funkade mycket bra som webbkurs. Många nya infallsvinklar.”

Kontakta oss idag för mer information om vad vi kan erbjuda er!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev och få tips och råd samt ta del av vårt kursutbud!