Jordhälsan i utemiljöskötseln

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Denna månad

Senast föregående Evenemang

Ogräs och ogräsbekämpning i offentlig miljö

Zoom

Kurssyfte är att ge grundläggande kunskaper om några av våra vanligaste ogräs samt olika metoder att kontrollera/bekämpa dessa. Metoderna diskuteras utifrån effektivitet och intensitet samt olika ytors lämplighet för respektive metod. Vidare kommer vi att gå igenom förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska ogräsproblematiken. Tips kring hur man bekämpar ogräs på olika typer...

1650 kr

Jord och Växtnäring

Zoom

Jordarna påverkar våra växter i stadens parker och trädgårdar. Den mest triviala av alla frågeställningar kan ibland vara den såväl svåraste som en av de viktigare. Vad är jord? Jorden består som vi naturligtvis vet av vittrat mineral i olika storlekar. Detta har vi koll på genom siktkurvor och detta är enkelt att fysikaliskt mäta....

1650 kr

Tillgänglighet vid skötsel av utemiljön

Zoom

Alla mår bra av att vistas ute i säkra, inkluderande och tillgängliga utemiljöer. Det är känt vad som krävs för att kunna ta sig fram säkert med hjälp av vita käppen, rollatorn och rullstolen, nå olika funktioner och upptäcka det som är viktigt. En kedja är som bekant inte starkare än dess svagaste länk. Hur...

1650 kr